Commons Lab 2020 #2 – Mixed Commons – programma

Let op: Dit evenement vindt niet langer plaats in Ru Paré. Vanwege de oplopende corona cijfers en de nieuwe maatregelen hebben we besloten om het Commons Lab van morgenmiddag te verplaatsen naar Zoom. Zodat iedereen er bij kan zijn. We hopen dat de mensen die zich eerder hebben opgegeven voor de live versie er alsnog bij gaan zijn en dat misschien zelfs wel meer mensen de Zoom-ruimte weten te vinden.We hebben het programma iets verkort. Vanaf 15:30 kunnen mensen de Zoom ruimte in en dan beginnen we stipt om 16:00. We hopen dan rond 17:30 te kunnen afsluiten.

————

Commons Lab 2020#2 vindt plaats op 30 september. Live in de Ru Paré. Met klem vragen we we een ieder om vooraf te reserveren. We hebben een max aantal plaatsen zodat we ontspannen en coronaproof in de Theaterzaal van de Ru Paré kunnen plaatsnemen.

Commons Lab 2020#2 staat in het teken van Mixed Commons. In dit Lab willen we kennis over de commons toepassen op initiatieven waar de gemeenschap de regie herpakt van de markt en staat. Initiatieven waar nieuwe vormen van gemeenschappelijkheid ontstaan doordat ze mixen. Duurzaamheidsinitiatief mixt met armoede-bestrijding, dagbesteding met job creation en groen beheer, zorg met welzijn, huisvesting etc etc.

We hebben een viertal praktijken die we dit Lab gaan bespreken.

1) Zorgcoöperaties als mixed commons.
2) Samen aan de Slag, een nieuwe coöperatie van wijkorganisaties en bewonersinitiatieven in Slotervaart die gaat werken aan een solidaire wijkeconomie. Dit door op slimme manieren geldstromen langer in de wijk vast te houden, door taken en verantwoordelijkheden van de overheid over te nemen en met partners een infrastructuur op te bouwen van betekenisvolle vrijwilligersplaatsen, dagbesteding, leerwerkplekken en betaalde volwaardige arbeidsplaatsen.
3) Samen Leren in de Wijk, een pilot met maatschappelijke wijkpartners, basisscholen, leerlingen en hun ouders.
4) Het Koffiehuis op de Haarlemmerstraat, over meervoudig gebruik van middelen en gemeenschapsvorming.Aan de hand van deze praktijkvoorbeelden bespreken we de vraag hoe en met wat we systeemmonopolies (van staat en markt) kunnen openbreken. In deze initiatieven pakken bewoners hun burgerschap op door voorzieningen en faciliteiten in de wijk niet langer enkel te consumeren, maar door deze zelf vorm te geven, uit te voeren en te beheren. Hoe doen zij dit en op wat voor weerstand stuiten zij? En welke rol speelt de overheid? Deze vragen en meer komen aan bod.

Vooraf aan het Commons Lab wordt er een korte notitie gepubliceerd met teksten die ingaan op de bovenstaande voorbeelden en mixed commons.

————-

Programma Mixed Commons15.30 uur Zoom inloop, kennis maken, geluidscheck
16.00 uur. Martin Stam (gastheer en moderator) Welkomstwoord, wie zijn aanwezig, toelichting op het programma + uitleg spelregels Zoom
16.15. Jurgen van der Heyden, Zorgcooperaties en het Koffiehuis: Maatschappelijke waarde en gemeenschapsvorming dmv mixen in het Koffiehuis.
16.30: Plenaire reflectie en reactie Henk Wagenaar (zoomend vanuit Wenen)
16.45. Ruth Hooivelt, “Samen leren in de wijk” welzijn en onderwijs mixen.
17.00 Emel Can, “Samen aan de slag”, welzijn, empowerment en arbeidsparticipatie mixen
17.10 uur. Plenaire reflectie en reactie Henk Wagenaar (zoomend vanuit Wenen)
17:30 afsluiting

Voor meer informatie: K.Visser@sw-sl.nl (0683972489)

Plaats een reactie