Initiatief Commons Lab

Het doel van de reeks “Common lab” is, kort samengevat, het stimuleren van de solidaire samenleving in de stad en op wijk en buurtniveau. We willen een inclusieve leefwereld, met een sociale infrastructuur waarin bewoners zich verbinden als mede eigenaar, mede ontwikkelaar, mededoener en dus medeverantwoordelijke. Een waarbij het recht op ontplooiing van talenten en mogelijkheden richtinggevend is. 

Eén keer in zes of acht weken wordt er een “Lab” georganiseerd. In iedere “Lab” delen we commonpraktijken, inzichten, ervaringen en netwerken, met elkaar.

Op een “Lab” worden een of meerdere common-praktijken in de stad uitgelicht en de kwesties (knelpunten en uitdagingen) die naar voren komen, besproken. Om vervolgens in werkgroepen aan de slag te gaan met deze kwesties. De opdrachten die daar weer uit voort komen, worden geagendeerd in een volgend “Lab”.

Elk “Lab” wordt georganiseerd vanuit BOS-principe: van Binnenuit, Onderaf en Samen. De “Labs” gaan niet over praten óver maar over praten/doen mét. De praktijk staat centraal. Ervaringen vanuit de praktijk zijn richtinggevend en ondersteunend voor theoretische beschouwing. 

Iedere “Lab” kent een brede samenstelling; naast ervaringsdeskundigen, zijn er vertegenwoordigers aanwezig van common initiatieven uit Nieuw West en andere stadsdelen, zelforganisaties en andere belangstellenden waaronder ambtenaren, professionals in welzijn en wetenschappers.


Het initiatief tot de reeks “Commons Lab” is genomen door SWSL. Martin Stam treedt op als moderator. Professor Hendrik de Wagenaar is betrokken bij het initiatief voor ondersteuning bij de theoretisch onderbouwing. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees Visser: 06 83972489; k.visser@sw-sl.nl