Coeva

Website: coeva.nl

Er is een kanteling gaande in de verzorgingsstaat. Steeds meer wil de overheid dat wie daarin werkt (professionals, hun managers, ambtenaren, bestuurders en opleiders) meer gaat samenwerken met de mensen die steun nodig hebben. Niet alleen kijken naar wat deze mensen niet kunnen, maar in de eerste plaats ook naar wat ze wel kunnen en waar ze behoefte aan hebben. Minder zorgen voor en meer zorgen dat. Om die switch te maken hebben de mensen die in het sociale domein werken de steun nodig van mensen die zelf te maken hebben gehad met langdurige armoede en sociale uitsluiting. Die leidt COEVA op tot ervaringsdeskundige.

COEVA staat voor Coƶperatieve Opleidingen voor Ervaringsdeskundigen in Armoede en Sociale Uitsluiting. Coeva is eigenaar van de opleiding.

Het initiatief tot het inrichten van COEVA en de opleiding is in 2015 genomen door een samenwerkingsverband van Stichting Eropaf, Leefkringhuis Amsterdam Noord, het lectoraat Outreachend werken en innoveren van de Hogeschool van Amsterdam, IGPB en de stichting Samenwonen-Samenleven.