Stadslandbouw in Nieuw-West – verslag

Op woensdag 14 december kwamen we samen om het te hebben over stadslandbouw in Nieuw-West. Een mooie samenkomst van betrokkenen, bewoners, mensen met verscheidene expertises, studenten, ambtenaren, ondernemers en activisten.

Amsterdam Nieuw-West is gezegend met landbouwgronden waarvoor de toekomstige invulling nog open is, zoals de vruchtbare kleigrond van de Lutkemeerpolder maar ook de aangrenzende Osdorper Bovenpolder. Voor beiden is een commons invulling – waar de grond van iedereen en niemand is, maar wel productief wordt benut – misschien wel ideaal. Natasha Hulst (Grond van Bestaan) gaf met een introductie over commons en grond input voor de mogelijkheden hiervan.

Daarna werden de twee polders kort gepresenteerd. Eerst de Lutkemeerpolder en het Voedselpark Amsterdam plan met drie korte presentaties door Jeffrey Spangenberg (Food Council MRA), Danny Edwards (stedebouwkundige), en Bonnie Chopard (landschapsarchitecte) uit de VS via online verbinding. Ze schetsen een beeld van de mogelijkheden en de sociale en ecologische baten van een voedselpark en het behouden van de vruchtbare kleigrond voor voedselproductie.

Voor de Osdorper Bovenpolder gaf Thieu Besselink een schets van de situatie. Hij onderstreepte het belang om al deze stukjes land niet gescheiden van elkaar te zien, de natuur houdt zich ook niet aan eigendomsrechten en de bestemmingsplannen van de gemeente, het is daarom belangrijk om het te zien als één regeneratieve ontwikkelzone waar verschillende belanghebbenden een rol in spelen. Naast Thieu nam Christel van der Laan ook het woord. Ze is als boerin actief in de Osdorper Bovenpolder, en gaf aan behoefte te hebben aan duidelijkheid om echt aan de toekomst te kunnen werken. Ze werkt samen kwam samen met Claudia Rodriguez van Terragon Nature Lab. Ferry, de man van Christel houdt voor de gemeente het grasland in de polder en de dijkjes bij. Dan doen ze met koeien en schapen. Voor de koeien zoeken ze nog plek voor een stal, maar de gemeente werkt hierin niet mee. Het gebied ligt eigenlijk stil in ontwikkeling, het gemeente vastgoed is “slapend kapitaal”.

In het tweede gedeelte ging men aan tafels met elkaar in gesprek over de twee casussen. De gesprekken waren erg verschillend van tafel tot tafel. Door de twee polders tegelijk te bespreken kwamen nieuwe ideeën naar boven. Kunnen we het hele gebied misschien als geheel organiseren? Natuurlijk niet onder één enkele organisatie, je kan niet al die verschillende belanghebbenden  vertegenwoordigen, maar we kunnen wel werken aan een gezamenlijk verhaal.

Al met al zijn er weer wat stapjes gezet en hebben veel mensen elkaar voor het eerst ontmoet. Wordt vervolgd!    

Plaats een reactie