Maatschappelijk vastgoed in eigendom en zelfbeheer van bewoners – bijeenkomst 10 mei

Voor het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA) schreven Arie Lengkeek en Maurice Specht een essay voor de herwaardering van maatschappelijk vastgoed voorbij de marktlogica. Vastgoed heeft een cruciale positie in het ontwikkelen van een ‘gemeenschapseconomie’. Ze komen tot een pleidooi voor het recht op de stad – waarbij het niet alleen gaat om toegang tot vastgoed in een buurt of wijk voor maatschappelijk initiatieven, maar ook het ‘recht om jezelf te veranderen door de stad te veranderen’.

Het is een bekende trend. De publieke ruimte moet op veel plaatsen wijken voor commerciële ruimte. Maatschappelijk vastgoed is steeds meer onderhevig aan de logica van de markt – een dynamiek die je ook kan zien bij corporaties, kerkgenootschappen, zorginstellingen en andere (semi-)publieke instellingen. Gemeenten hebben hun vastgoed geprofessionaliseerd en ondergebracht in één centrale afdeling – vaak met de naam ‘vastgoedbedrijf’.

Maatschappelijk vastgoed is een asset geworden – met een boekhoudkundige waarde die moet worden onderhouden. Onderdeel van een vastgoedportefeuille die zakelijk en bedrijfsmatig wordt beheerd. De relatie met huurders is verzakelijkt. De boekhoudregels leiden tot een druk tot verkoop. En waar het niet verkocht wordt werkt men met een ‘kostendekkende huur’ – vastgesteld vanuit diezelfde marktlogica.

Veel bewonersinitiatieven lopen hier tegen aan. Voor hen is vastgoed onmisbaar, maar ook steeds minder bereikbaar.

Met deze bijeenkomst willen we een open gesprek aangaan over de maatschappelijke waarde van gemeentelijk vastgoed. Kan vastgoed in bezit nemen een middel zijn om de gemeenschapseconomie te versterken? Vanuit verschillende domeinen onderzoeken we wanneer het een kans is als actieve bewoners maatschappelijk vastgoed in zelfbeheer nemen – en onder welke condities deze initiatieven de grootste kans van slagen hebben?


Deze bijeenkomst wordt gelivestreamed vanuit de Ru Paré, men kan digitaal aansluiten via Zoom. Aanmelden kan hier: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYtce6spzwpE9egj2xE_rg_pUZV18QWGRQD

FB evenement is hier.

Deze bijeenkomst is georganiseerd door Commons Lab Amsterdam in samenwerking met Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners. Mede mogelijk gemaakt door de 99 van Amsterdam.

Plaats een reactie