Commons Lab 2021 #2 – Bondgenootschap

Datum: dinsdag 23 maart 19:00 – 21:30

In het volgende Commons Lab staat de relatie tussen commons en de overheid centraal. Bij de ondersteuning van bewonersinitiatieven door de lokale overheid staat de eenzijdige nadruk op rechtmatigheid rechtvaardigheid in de weg. In de ondersteuning zit wantrouwen ingebakken en daarmee een ondermijnende controlezucht.  Van partnerschap of bondgenootschap is slechts zelden sprake. Maar er is meer. De ondersteuning van de overheid als opdrachtgever en of subsidieverstrekker wordt geregeld via “domeinen”. Er is een domein welzijn, een domein zorg, een domein, jeugd, een domein dit en domein dat. Alsof het dagelijkse leven van burgers opgedeeld kan worden in stukjes. Dat terwijl bewonersinitiatieven – en met name commons initiatieven – uitgaan van heel de mens; een integrale (duur woord) aanpak hebben. (ambtelijk: “domein overstijgend”) 

Enja, er is nog meer. Met de overheid die als geldschieter fungeert voor bewonersinitiatieven, wordt een context versterkt waarin de relaties – tussen bewonersinitiatief en overheid, tussen bewonersinitiatieven onderling, tussen bewonersinitiatieven en reguliere instellingen – ala marktrelaties worden gekleurd. Er zijn opdrachtgevers en opdrachtnemers (bewonersinitiatieven) waarbij de laatsten als concurrent tegenover elkaar staan.

Commoning gaat over de vraag: hoe verleid je elkaar tot coöperatie in plaats van concurrentie? Hiermee willen we aan de slag. Onder andere met de volgende vragen: Hoe en met wat verleiden bewonersinitiatieven elkaar onderling tot bondgenootschap en coöperatie. Wat moeten we als actieve burgers dan afleren en wat bijleren. Hoe en met wat kunnen overheidsdiensten als partner fungeren van bewonersinitiatieven. Wat moeten de ambtenaren dan afleren en wat bijleren. 

Tijdens het Lab zoomen we in op praktijken. Zoals Buurthuis van de Pek (onderweg naar zelfbeheer), Stichting Home Empowerment (bondgenoot met gelijkgestemde initiatieven en zoekend naar partnerschap met de lokale overheid), Hart voor de Kbuurt (collectieve belangenbehartiging om rechten op te eisen en te verzilveren). Ook met Lieke Thesing (voormalige bestuurder Oost).

FB event: https://www.facebook.com/events/1323888164645366/
Registreer: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcqd-quqD0jH9TqDzxwRrMiRyq0tezbbCd7

Plaats een reactie