Commons Lab 2020 #3 – Geld & Macht (tweeluik – deel 1)

Commons Lab #3 – Geld & Macht (deel 1) 26 november 16.00 uur


Ru Pare Community, Chris Lebeaustraat 4, 1052 DC Amsterdam

Op donderdagmiddag 26 november vindt het 3e Commons Lab van het jaar plaats. Vanwege corona organiseren wij deze nog een keer online via Zoom (link).  

Dit keer organiseren we een tweeluik over geld en macht. Twee dingen die natuurlijk in elkaars verlengde liggen. De conclusies en vragen van deze eerste aflevering zullen mede de opmaat vormen voor het tweede deel dat zal plaatsvinden op 13 januari.

We beginnen met een helikopterperspectief van de situatie. Er wordt vaak gesproken over een explosie van bewonersinitiatieven van de afgelopen tien jaar. Is er echt sprake van een kanteling? Wat is de omvang en aard van al die nieuwe energie en zorg coöperaties. Wat verbindt deze lokaalgebonden initiatieven en hoe beïnvloeden ze elkaar? Vormen ze samen een beweging of zijn al deze losse initiatieven voornamelijk lokaal en marginaal? We gaan hierover in gesprek met Harm van den Heiligenberg die onderzoek doet over hoe duurzaamheidspioniers succesvol kunnen zijn en hoe diens ideeën van zich verspreiden in Europa.

Vervolgens nemen we een stap terug naar de praktijk van energie pioniers van Windmolen Coöperatie Waterland. Deze coöperatie is eind jaren ‘80 begonnen en de windmolens die ze beheren voorzien naar schatting zo’n 3000 huishoudens van energie. Met de opbrengst worden honderden sociale en duurzame projecten ondersteund in de regio. Zien zij zich als onderdeel van een beweging? Hebben zij deze helpen groeien?

Tenslotte kijken we kritisch naar de rol van de overheid. Hoe gaat de overheid om met al die nieuwe bewonersinitiatieven en coöperaties? Hebben betrokken en idealistische burgers beslismacht of mogen ze alleen meepraten en participeren binnen bovenaf opgelegde kaders? Hoeveel autonomie heeft een initiatief eigenlijk wanneer het afhankelijk is van subsidie van overheid en fondsen? En hoe kun je meer autonomie verkrijgen? We gaan hierover in gesprek met o.a. Jeroen Jonkers, stadmaker en projectmanager Vernieuwing plein ‘40-’45.

Natuurlijk is er weer volop ruimte voor discussie.

Plaats een reactie