Commons Lab: Volkskantines in Nieuw-West

 15 mei 15:30 inloop – 16:00 begin – vanaf 18:00 naborrel en gezamenlijk eten
Gezond en duurzaam eten is steeds meer in de aandacht. Helaas zien we de toenemende sociale ongelijkheid ook terug in wat men eet. Volgens een recent onderzoek zegt acht op de tien Amsterdammers met een laag inkomen dat ze gezonder zouden eten als ze daar het geld voor hebben. Wie geld heeft, eet gezonder en kan zich biologisch eten veroorloven. Daarnaast is voedsel niet alleen belangrijk voor de volksgezondheid, maar speelt het ook een belangrijke rol in verduurzaming en het behalen van de klimaatdoelen. Gezond en duurzaam eten zou daarom de makkelijkste en betaalbaarste keuze moeten zijn. Hoe komen we daar? In deze bijeenkomst gaan we hierop in met Floris Visser (Public Food) en Daan Dorr (De Sering). 

De kern van het probleem is dat ongezond en bewerkt voedsel goedkoop is, terwijl vers en gezond voedsel duur is. Met informatiecampagnes en leefstijlinterventies is het beleid echter hoofdzakelijk gericht op individuele gedragsverandering. Floris Visser pleit daarom voor de Volkskantine als nieuwe publieke voorziening (lees zijn essay hier). Vergelijkbaar met sociale woningbouw, openbaar vervoer, of de bibliotheek, maar dan voor beter eten: een Ikea-achtig buurtrestaurant waarmee een uitgekiende formule wordt ingezet voor een maatschappelijk doel. In de toekomst zou iedere wijk een Volkskantine moeten hebben met betaalbaar en goed eten. 

Dat het een publieke voorziening moet worden betekent niet dat de overheid er ook de initiator of eigenaar van moet zijn. Historisch gezien is vooruitgang juist vaak ingezet door het maatschappelijk middenveld, sociale woningbouw is bijvoorbeeld in de negentiende eeuw ontstaan vanuit georganiseerde groepen arbeiders en burgers. Floris Visser brengt dit in de praktijk want behalve een idee is de Volkskantine ook al enige tijd realiteit geweest. Het afgelopen jaar was er een pilot in Almere en voor het komende jaar zijn ze bezig met nieuwe locaties in verschillende steden. 

Een ander al bestaand initiatief is De Sering. De Sering bestond al eerder op andere locaties maar is sinds de zomer van 2022 het café-restaurant van nieuwe theaterbroedplaats De Sloot vlakbij Sloterdijk. Van dinsdag tot donderdag bieden zij een tweegangenmaaltijd voor een donatie vanaf €2,50 voor steeds zo’n 50 tot 100 mensen zonder enige subsidie. Hoe werkt dat? Hoe zit het verdienmodel van De Sering in elkaar en wat zijn de achterliggende ambities? Is het te repliceren? Kunnen we honderd Seringen laten bloeien?

Na korte introducerende presentaties over de Volkskantine en De Sering gaan we ons deze bijeenkomst verdiepen in wat er nodig is om gezond en betaalbaar voedsel een publieke basisvoorziening te maken in Nieuw-West. Hoe haalbaar is het en waar lopen we tegenaan?  Wat voor verdienmodellen zijn er mogelijk? Hoe creëer je een succesvol concept dat je kan uitrollen op vele locaties? Hoe kun je lokale boeren en voedselproductie verbinden met deze plekken? En op welke manieren kan een toekomstige Volkskantine aansluiten op de bestaande sociale infrastructuur?

AANMELDEN
FB event

Plaats een reactie