Commons Lab 5 – Burgerinitiatieven en Commons

Commons Lab 5 Agenda

11 april 16.00 uur tot 20.00 uur, inclusief diner, Ru Pare Community

Bewonersinitiatieven en Commons

16.00 uur, welkom, programma, wie is aanwezig.

16.15 uur, Proloog

Gent, wel of niet de Commons stad van de Lage Landen? Een korte presentatie en conclusies van het werkbezoek. Wat heeft de delegatie uit Gent gehaald om mee te nemen naar de toekomst?

16.30 uur, Pitches

Korte pitches en of bevraging van Stichting Home Empowerment, Assadaaka, Lucas Community, Doe het niet Zelf.

17.00 uur, Pauze

17.15 uur Bewonersinitiatieven en Commons

* Harro Labrujere (Kringwijs)over het Netwerk vrijwilligersorganisaties/informele zorg Nw West

* Maarten Nijman over de Volksbond en het Matroesjka model

* Jurgen van der Heyden over Energie Cooperatie Westerlicht

* Martin Stam met een reflectie op het voorgaande

18.00 uur. Diner

18.30 uur Tafels van overdracht van werkzame formules

Er worden drie tafels georganiseerd, te weten een tafel met “Westerlicht”, een tafel met Assadaaka en een tafel met het Netwerk Vrijwilligersorganisaties/Informele zorg. De tafel-workshops staan in het teken van “overdracht”. Wat zijn hun werkzame formules en zijn die formules inspiratiebronnen voor bondgenoten in de stad.

19.15 uur. Korte samenvattingen

Vanaf de 3 tafels kort samengevat de uitkomst. Met wat en hoe dragen Westerlicht, Assadaaka en het Netwerk hun geheimen over.

19.30 uur. Epiloog

Frans Bieckman  en Spohie Bloemen blikken terug op het programma en kijken vooruit.

Samen verzamelen we het thema voor het 6de Lab (16 mei 2019)

20.00 uur, afsluiting en borrelen

Programmabegeleider: Hans Krikke

Plaats een reactie