Commons Lab 6 – Governance en Economische Rechtvaardigheid

Commons LAB 6: 20 juni 2019, 16.00 tot 19.00 uur.

Taibah Moskee, Kraaiennest 125, 1104 CH (Zuidoost) nabij metrostation.

Amsterdam 27 mei 2019.

Commons!

Democratisch en economisch rechtvaardig?

Hoe blijven we het strand onder het asfalt zien?

Alweer het zesde Commons LAB!

Het LAB is in het najaar van vorig jaar gestart met de opdracht om een platform in te richten waarop commoners elkaar treffen, hun praktijken kunnen delen en uitwisselen, maar ook om samen kansen te verkennen en (samen te benutten) en vooral om uitdagingen te tackelen. Commoning is niet een kwestie van meteen een praktijk in het nieuwe inrichten. We slepen de oude reflexen met ons mee.  Vaak zeggen we dat we afstemmen en samenwerken, elkaars bondgenoot of partner zijn, maar te vaak getuigt onze praktijk van het tegendeel. In ons streven om nieuwe inclusieve en democratische structuren van commons in te rechten ontkomen we er niet aan om onszelf en elkaar te vernieuwen. Daarbij, commoning is onlosmakelijk verbonden met strijd tegen gevestigde starre en neerdrukkende en onrechtvaardige verhoudingen en destructieve exclusie.

Met de vijf voorgaande LAB’s hebben we samen geïnvesteerd in de vanzelfsprekendheid ervaringen, kennis, netwerken en faciliteiten te delen. We hebben elkaar kijkjes in de keuken gegund, “shit” en “kwesties” gedeeld en samen proberen te tackelen. Bestaande initiatieven van commoning versterkt, nieuwe initiatieven zijn geboren, zoals Energie Coöperatie Westerlicht. D’r is meer draagvlak in onze gemeenschappen en wijken gecreëerd voor commoning, ook in de ambtelijke organisatie.

Omdat we op het punt staan onze commoning idealen, ambities en praktijken op te schalen, is het een goed moment om even een pas op de plaats te maken. Hoewel we met de poten in de modder staan, is een beschouwende en theoretische reflectie (hard) nodig. Over hoe we onze praktijken democratisch in richten? Hoe we onze commoning initiatieven sociaal maar vooral ook economisch rechtvaardig en duurzaam maken en houden? En ook hoe we – in de waan van de dag, de stress en overvolle agenda’s – erin slagen bevlogen te blijven en het strand onder het asfalt blijven zien.

Het zesde LAB staat in het teken van “governance” ,”economische rechtvaardigheid” en “een blijvende vitale beweging”. Klinkt misschien wat saai, maar het saaie leuken we op met mooie sprekers en met u als deelnemer van het gesprek en debat over deze onderwerpen.

Ben je ook van de partij?

Programma 20 juni 2019, 16.00 tot 20.00 uur.

Moderator: Chris Keulemans

  • Commons & governance; een nieuwe relatie markt, overheid, burgers

Jurgen van der Heijden, werkt als adviseur ‘duurzame economie’ en is als vrijwilliger bestuurslid van EC Westerlicht, de Vereniging van Energie Initiatieven in Noord Holland en Nederland Zorgt voor Elkaar (de Nationale Koepel van zorg coöperaties). Vanuit deze ervaring gaat hij in zijn referaat in op het herschikken van de verhoudingen, markt, overheid en burger. Hoewel het denken over commons daarbij zeer behulpzaam is, wijst Jurgen ook op de wi g die een al te strijdvaardige benadering van de commons kan drijven tussen markt, burger en overheid. Hij pleit voor een mixed commons, een pacificerende benadering waarin alle verschillende commons elkaar en de samenleving sterker maken.

  • Zijn commons antikapitalistische bastions?

Henk Wagenaar, beleidswetenschapper, neemt ons mee in zijn analyse van commons als laboratoria van democratisch- economische verhoudingen. Hij schetst in zijn bijdrage een radicale theorie en praktijk van commoning. Daarmee gaat Wagenaar verder dan de sociaaldemocratische en groen-progressieve analyse over commons en commoning. Vragen die aan de orde komen:  kan het idee van commoning een volwaardig alternatief zijn voor de huidige, falende, onrechtvaardige kapitalistische orde? Hoe moeten de Commons zich opstellen tegenover het dominante (financierings)kapitaal? Zijn de Commons een meer betrokken en inclusieve vorm van democratie, meer geschikt voor een duurzame en rechtvaardige samenleving? Frans Bieckman, trekker van het “Amsterdam Fearless City Programma, dient Wagenaar van repliek.

  • Het strand ligt onder het asfalt!

Martin Stam, oud-lector outreachend werken, gaat met de bezoekers (u dus) en de sprekers in gesprek hoe we de beweging van commoners vitaal, experimenterend, strijdvaardig houden en voorkomen dat ook de common als (kritisch) fenomeen geïntegreerd – en daarmee geneutraliseerd – wordt in de status quo. Martin bevraagt Jos Scheren. Jos trekt de lijn door vanuit de eind jaren zestig naar het heden en nu; van happenings, radendemocratie naar de commons van nu

  • Diner, kansen en kwesties

Tijdens het diner worden thema tafels ingericht. Aan een tafel gaan we “doe het niet zelven”. Bij een andere tafel komt de kwestie van “duurzaamheid en sociaal” aan de orde. Hoe kun je de verduurzamingsagenda combineren met een agenda van sociale rechtvaardigheid. Aan weer een andere bespreken we de afhankelijkheid van beginnende common-initiatieven van overheidssubsidies. Meer tafels kunnen ingericht worden. U als deelnemer kan een “kansen of kwestie” tafel inrichten.

Aanmelden, mede in verband met het diner, is gewenst: secretariaat@sw-sl.nl

Voor meer informatie: Hans Krikke (0620879278, H.Krikke@sw-sl.nl)

Diner is halal. Speciale dieetwensen, mail naar het secretariaat.

Plaats een reactie